US$2.00 - US$3.00/กิโลกรัม
50.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$900.00 - US$2,000.00/เมตริกตัน
500.0 เมตริกตัน (Min. Order)
US$500.00 - US$720.00/เมตริกตัน
1.0 เมตริกตัน (Min. Order)
US$6.00 - US$8.20/กิโลกรัม
100 กิโลกรัม (Min. Order)
US$6.00 - US$8.20/กิโลกรัม
100 กิโลกรัม (Min. Order)
US$8.00 - US$9.60/กิโลกรัม
100.0 กิโลกรัม (Min. Order)
1
ผลิตภัณฑ์ที่เลือก (0/20)
Click {0} to select products and contact the supplier.
1/6
Go toPage

Ada Zhang
Melody li
Amy zhang
Bob Xu
Eric Cai
Heaven Ma
ส่งข้อความไปยังเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมผู้จัดจำหน่าย

Messeageได้ส่งสำเร็จ.

ตรวจสอบของคุณmesseagesบน Messeageศูนย์<>,ผู้จัดจำหน่ายwillcontactsเร็วๆนี้