8,30 US$ - 9,30 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
2,00 US$ - 3,00 US$/Kilogram
50.0 Kilogram(Min. Order)
900,00 US$ - 2.000,00 US$/Tấn hệ mét
500.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
500,00 US$ - 1.399,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
500,00 US$ - 720,00 US$/Tấn hệ mét
1.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
6,00 US$ - 8,20 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
6,00 US$ - 8,20 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
500,00 US$ - 1.399,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
1,00 US$ - 10,00 US$/Cái
2.0 Cái(Min. Order)
0,60 US$ - 1,20 US$/Kilogram
500.0 Kilogram(Min. Order)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products and contact the supplier.
1/6
Go toPage

Ada Zhang
Melody li
Amy zhang
Bob Xu
Eric Cai
Heaven Ma
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.